Збільшення печінки (гепатомегалія)

В зале­ж­ності від бу­дови ті­ла, пе­чі­нка, в нормі, не пальпу­є­ться, або її ни­ж­ній край мо­же пальпу­ватись одразу ж під ре­бе­рною дугою. Про збільше­н­ня пе­чі­нки свід­чить збільше­н­ня пе­чі­нкової тупості, що, в нормі, по середньо-під­клю­чи­чній лі­нії становить до 12 см у жі­нок і до 15 см у чо­ло­ві­ків.
При­чи­ни:
1) пов’язані із запале­н­ням — в основному, ві­русний ге­патит, постмеди­каментозне по­шкодже­н­ня, жи­рова дис­трофія (алко­го­льна, неалко­го­льна), генералі­зоване бактерійне або ві­русне інфі­ку­ва­н­ня, ци­роз пе­чі­нки (ра­н­ня стадія, на пізніх стадіях – пе­чі­нка мала), аутоімун­ний ге­патит, первин­ний хо­ла­нгіт, саркої­доз, абсцеси пе­чі­нки;
2) пов’язані із застоєм крові — право­шлу­ноч­кова серцева недо­стат­ність, не­прохі­дність пе­чі­нкових вен (тро­мбоз, си­н­дром си­ну­сої­дальної пе­чі­нкової не­прохі­дності);
3) пов’язані із застоєм жовчі — не­прохі­дність позапе­чі­нкових жовчних шля­хів (хо­ле­дохолі­ті­аз, рак під­шлу­нкової зало­зи, рак сосоч­ка Фа­те­ра);
4) пов’язані з інфільтра­ці­єю пе­чі­нки — лі­мфо­ма, лейке­мія, екс­трамедуля­рний гемопоез;
5) пов’язані з накопи­че­н­ням ре­човин — гемохро­матоз, аміло­ї­доз, глі­ко­геноз, лі­підоз (напр., хвороба Го­ше), хвороба Вільсона-Коновало­ва;
6) пу­х­ли­ни — первин­ний рак пе­чі­нки, пу­х­лин­ні мета­стази.
Діагности­ка
Край пе­чі­нки, що пальпу­є­ться ни­ж­че ре­бе­рної дуги, не завжди є си­мпто­мом збільше­н­ня пе­чі­нки (пе­чі­нка мо­же бу­ти опущена, тоді пе­чі­нкова тупість не збільше­на). УЗД (або КТ, як­що є додаткові покази) до­зволяє оці­ни­ти роз­мі­ри пе­чі­нки та її структуру, кровоносні су­ди­ни пе­чі­нки, жовчні шля­хи та вияви­ти ознаки порта­льної гіпертензії. На­ступ­ні обсте­же­н­ня, в зале­ж­ності від пі­до­зрюваної при­чи­ни.Поділитися цим:

1

Автор публікації

Офлайн 3 місяці

Галина Сасик

7
Коментарі: 1Публікації: 10Реєстрація: 22-11-2020

You may also like...

Залишити відповідь

Войти с помощью: 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Авторизація
*
*
Войти с помощью: 
Реєстрація
*
*
*
Войти с помощью: 
Генерація паролю